אתר אתרים
 
קישור לאתר אתרים בהקשר של מערכת לבניית אתרים או הקמת אתרים עם שליטה של המשתמש : אתרקידום
 
אתר אתרים הוא אתר המכיל קישור להרבה אתרים אחרים, כדוגמת "פורטל" . אתר אתרים – פורטל הקישורים הגרפי מציג באופן גרפי רשימה של כל אתרי האינטרנט השימושיים ביותר ובנוסף אתר אתרים זה מאפשר לכם להקים את האתרים האישיים שלכם בפורטל כך שהם מצטרפים לקבוצת האתרים הגדולה המוצגת בצורה גרפית.
 
 
portal-prtscrn1.jpg